Yên Phong tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng tiến độ .

16/03/2023 15:06 Số lượt xem: 228

Liên đoàn Lao động huyện (LĐLĐ) Yên Phong đặt ra mục tiêu cuối tháng 4 hoặc chậm nhất sang nửa đầu tháng 5 hoàn thành tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (CĐCS),  do đó thời gian này là dịp cao điểm LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo Đại hội CĐCS.

Tổng số Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện Yên Phong phải chỉ đạo Đại hội, Hội nghị là 124 đơn vị (trong đó số Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội là 120 đơn vị; số tổ chức Hội nghị là 4 đơn vị). Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại  Công đoàn cơ sở thuộc khối khối trường học. Sau Đại hội điểm, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo bảo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đúng quy trình theo hướng dẫn.

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở  đồng thời thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Yên Phong lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 85 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 đạt 68,5%.


 

Đại hội Công đoàn của các đơn vị trên địa bàn huyện Yên Phong đã diễn ra khẩn trương, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Tại Đại hội Công đoàn cơ sở bầu được 259 ủy viên Ban chấp hành đáp ứng đủ  phẩm chất, năng lực, trình độ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.


 

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra; triển khai, xây dựng các công trình sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Yên Phong lần thứ X và Đại hội Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028…

                                        Người viết tin-LĐLĐ huyện Yên Phong

Thống kê truy cập

Online : 5864
Đã truy cập : 131254581