Văn bản quy phạm pháp luật

số:1505/lđlđ ngày 04 tháng 02 năm 2021 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động phòng chống dịch covid-19
Số ký hiệu 1505/LĐLĐ Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/02/2021 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số:1505/lđlđ ngày 04 tháng 02 năm 2021 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động phòng chống dịch covid-19
Văn bản khác :