Văn bản quy phạm pháp luật

số:1016/lđlđ ngày 07 tháng 4 năm 2020 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19
Số ký hiệu 1016/LĐLĐ Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 07/04/2020 Người ký Nguyễn Thị Vân Hà
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số:1016/lđlđ ngày 07 tháng 4 năm 2020 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19
Văn bản khác :