Văn bản quy phạm pháp luật

số:44/kh-lđlđ ngày 04 tháng 04 năm 2019 về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019
Số ký hiệu 44/KH-LĐLĐ Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 04/04/2019 Người ký Nguyễn Thị Vân Hà
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung số:44/kh-lđlđ ngày 04 tháng 04 năm 2019 về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019
Văn bản khác :