Văn bản quy phạm pháp luật

số:12/hd-lđlđ ngày 14 tháng 03 năm 2019 về hướng dẫn tuyên truyền về công tác gia đình năm 2019
Số ký hiệu 12/HD-LĐLĐ Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 14/03/2019 Người ký Thân Văn Vọng
Lĩnh vực File đính kèm
Nội dung số:12/hd-lđlđ ngày 14 tháng 03 năm 2019 về hướng dẫn tuyên truyền về công tác gia đình năm 2019
Văn bản khác :