Văn bản quy phạm pháp luật

Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp (gửi lại bản chuẩn)
Số ký hiệu 126/HD-LĐLĐ Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 14/04/2023 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp (gửi lại bản chuẩn)
Văn bản khác :