Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 104
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 321/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023) Thông tin văn bản (Xem chi tiết) Lĩnh vực khác 07/07/2023
2 318/KH-LĐLĐ Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ Lãnh đạo, quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 26/06/2023
3 317/KH-LĐLĐ. Kế hoạch Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công chức, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh năm 2023. (Gửi lại) Lĩnh vực khác 19/06/2023
4 126/HD-LĐLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp (gửi lại bản chuẩn) Lĩnh vực khác 14/04/2023
5 2580/CV-LĐLĐ V/v Tổ chức các hoạt động "Chương trình "Tết Sum Vầy-Xuân gắn kết; Ngày hội công nhân-Chợ Tết Công đoàn năm 2023" Lĩnh vực khác 12/12/2022
6 1505/LĐLĐ Số:1505/lđlđ ngày 04 tháng 02 năm 2021 v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động phòng chống dịch covid-19 Lĩnh vực khác 04/02/2021
7 179/TB-LĐLĐ Số:179/tb-lđlđ ngày 15 tháng 12 năm 2020 thông báo lịch tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động năm 2021 của chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh Lĩnh vực khác 15/12/2020
8 142/KH-LĐLĐ Số: 142/kh-lđlđ ngày 18 tháng 11 năm 2020 kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp tết nguyên đán tân sửu năm 2021 Lĩnh vực khác 18/11/2020
9 1016/LĐLĐ Số:1016/lđlđ ngày 07 tháng 4 năm 2020 v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 Lĩnh vực khác 07/04/2020
10 112/TB-LĐLĐ Số:112/tb-lđlđ ngày 18 tháng 12 năm 2019 thông báo v/v phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức chương trình tết sum vầy - mừng xuân ơn đảng, ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình Lĩnh vực khác 18/12/2019
11 111/TB-LĐLĐ Số:111/tb-lđlđ ngày 16 tháng 12 năm 2019 về thông báo lịch tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động năm 2020 của chủ tịch lđlđ tỉnh bắc ninh Lĩnh vực khác 16/12/2019
12 318/QĐ-LĐLĐ Số:318/qđ-lđlđ ngày 25 tháng 11 năm 2019 về quyết định thành lập ban tổ chức "ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình và tết sum vầy - mừng xuân ơn đảng" Lĩnh vực khác 25/11/2019
13 79/KH-LĐLĐ Số:79/kh-lđlđ ngày 31 tháng 10 năm 2019 về kế hoạch tổ chức chương trình " ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình và tết sum vầy - mừng xuân ơn đảng" Lĩnh vực khác 31/10/2019
14 601/LĐLĐ Số:601/lđlđ ngày 02 tháng 07 năm 2019 về việc triển khai một số nội dung hội thi cán bộ cđcs giỏi cấp tỉnh năm 2019 Lĩnh vực khác 02/07/2019
15 582/LĐLĐ Số:582/lđlđ ngày 17/06/2019 về việc tổ chức chung kết chương trình "sau giờ thứ 8" Lĩnh vực khác 17/06/2019
16 44/KH-LĐLĐ Số:44/kh-lđlđ ngày 04 tháng 04 năm 2019 về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 04/04/2019
17 491/CV-LĐLĐ Số:491/cv-lđlđ ngày 04 tháng 04 năm 2019 về việc thực hiện chỉ thị số 27-ct/tw ngày 10/01/2019 của bộ chính trị 04/04/2019
18 12/HD-LĐLĐ Số:12/hd-lđlđ ngày 14 tháng 03 năm 2019 về hướng dẫn tuyên truyền về công tác gia đình năm 2019 14/03/2019
19 42/KH-LĐLĐ Số:42/kh-lđlđ ngày 12 tháng 03 năm 2019 về kế hoạch tổ chức lễ phát động "tháng công nhân" năm 2019 và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, lao động 12/03/2019
20 41/KH-LĐLĐ Số:41/kh-lđlđ ngày 11 tháng 03 năm 2019 về kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 28-nq/tw ngày 23/5/2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa xii về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 11/03/2019
Trang 1/6|<<123456>>|