Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

15/11/2023 09:00 Số lượt xem: 4741

Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH

 KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

5

Cao Đình Trường

Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

6

Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Thế Quyết

Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

8

Trần Văn Hiệu

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh

9

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du

10

Đặng Thị Hải

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh

11

Lê Thị Bích Ngọc

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

 

Thống kê truy cập

Online : 4582
Đã truy cập : 131248986