THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG THỜI GIAN TỚI

02/12/2023 13:53 Số lượt xem: 45

Sáng ngày 01/12/2023 tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, 1.095 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên trong cả nước đã thảo luận tại 10 diễn đàn nhằm đề xuất, kiến nghị giải quyết những nội dung, vấn đề mang tính xuyên suốt, trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các Văn kiện của Đại hội; dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi... Báo cáo chính trị của Đại hội với chủ đề "Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".


 

Đa phần đại biểu dự Đại hội nhất trí với các dự thảo Văn kiện của Đại hội, đánh giá cao Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung trí tuệ nghiên cứu dự thảo các báo cáo, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII và 6 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Phát biểu tại trung tâm thảo luận số 1 của Đại hội,  đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đại diện đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh phát biểu thảo luận bày tỏ: Thời gian qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Đồng chí thể hiện sự đồng tình cao đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội; đặc biệt đánh giá cao 3 (ba) khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nêu tại Báo cáo chính trị đó là: (1) Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. (2) Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. (3) Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đây là những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đoàn viên và người lao động; góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí cũng đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng một số hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới nhằm làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động ngày càng thiết thực hơn nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới./.

                                                               Ngọc Quyên

Thống kê truy cập

Online : 4927
Đã truy cập : 131249643