Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh: Tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tại Công đoàn cơ sở Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải.

25/11/2022 14:23 Số lượt xem: 303

Ngày 20/11/2022, Công đoàn cơ sở Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đây là đơn vị Đại hội điểm đầu tiên trong tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí trong Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng các ban và Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh.Tập thể Lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn các khu công nghiệp khóa IV. Dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn Ngành và tương  đương; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm của các Liên đoàn huyện, thành phố; CĐ ngành; các Công  đoàn cơ sở trong khu công nghiệp Quế Võ. Đại biểu lãnh đạo doanh nghiệp có Ông Châu Nghĩa Văn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải; các Ông (bà) đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc trong Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải; cùng sự có mặt của 101 đại biểu chính thức của Đại hội thay mặt cho 19.381 đoàn viên, công nhân lao động trong Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải.


 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Tại Đại hội, Đồng chí Đỗ Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ (2016 - 2022), báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội này các đại biểu cũng đã được nghe các bài tham luận của đại biểu tham dự Đại hội, với các nội dung sau: Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị doanh nghiệp; tăng cường hoạt động công tác nữ công trong Tập đoàn; công tác tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh….vv. Tiếp đó là bài phát biểu chúc mừng và biểu dương của Ông Châu Nghĩa Văn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải.


 

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cần lưu ý, quan tâm những nội dung trọng tâm sau.

Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động, nắm vững chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ công nhân có tri thức, có sức khỏe, giàu bản lĩnh chính trị trong thời kỳ mới.

Công đoàn tiếp tục phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp thi đua để mang lại kết quả thiết thực. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; xây dựng Công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên Công đoàn, vận động công nhân, lao động, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.


 

Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh lần thứ  V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại Đại hội Đoàn thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, để triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết thúc Đại hội; Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành họp tại Hội trường để rút kinh nghiệm đối với các đơn vị tham dự đại hội điểm.

    Nguyễn Văn Nguyên - CĐ các khu công nghiệp Bắc Ninh

                                              

Thống kê truy cập

Online : 5886
Đã truy cập : 131263252