Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tham gia lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

18/10/2022 15:49 Số lượt xem: 105

Từ ngày 13-15/10/222, tại học viện Viettel, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Nâng cao năng lực triển khai công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2022” cho 140 cán bộ Tuyên giáo Công đoàn khu vực phía Bắc.

   
 

    Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh sứ mệnh và trách nhiệm của cán bộ tuyên giáo Công đoàn, nhất là bối cảnh tình hình hiện nay, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động Công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển sang khu vực ngoài Nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tập hợp người lao động. Đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam... Trước tình hình đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ Tuyên giáo phải nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động để đáp ứng yêu cầu mới xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.


 

      Dự lớp tập huấn, về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc An - Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ Công và đồng chí Chuyên viên Ban Tuyên giáo – Nữ công làm công tác tuyên truyền, truyền thông. Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 13/10 đến 15/10/2022 với 07 chuyên đề do báo cáo viên là các chuyên gia giới thiệu, gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các