Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023

01/12/2023 10:26 Số lượt xem: 55

Sáng 29/11/2023, tại Huyện uỷ Tiên Du, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đương Bắc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.


 

Năm 2023, tuy có những khó khăn nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các đơn vị, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn các đơn vị Cụm thi đua LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, cụm thi đua quản lý trên 49.000 đoàn viên. Nổi bật, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp. Các đơn vị trong Cụm đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia đóng góp vào dự thảo các ý kiến xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn; tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Các hoạt động thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ và các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đặc biệt tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ của đất nước. Hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội điểm cơ sở, Đại hội 100% công đoàn cơ sở theo quy định và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các huyện, thị xã, thành phố trong Cụm thi đua nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn vẫn còn một số hạn chế đã được các đại biểu tập trung, thảo luận, bàn giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp đến với đoàn viên, người lao động kịp thời. Tham gia kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ.Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp theo chỉ tiêu năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn theo kế hoạch đề ra. Kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ. Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ.Thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ; giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách đối với lao động nữ; chăm lo đời sống cho nữ CNVCLĐ và con đoàn viên. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và ban nữ công quần chúng. Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định. Kiểm tra, hướng dẫn công tác tài chính công đoàn đối với công đoàn cơ sở. Tăng cường các biện pháp phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu kinh phí công đoàn ở các DN chưa thành lập công đoàn cơ sở. Tăng cường nguồn lực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, DN văn hóa, đề nghị LĐLĐ tỉnh công nhận.

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã bình bầu 8 đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Cờ thi đua toàn diện. Trong đó suy tôn LĐLĐ thành phố Từ Sơn là đon vị dẫn đầu phong trào thi đua đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua và bầu LĐLĐ thị xã Thuận Thành làm trưởng cụm thi đua năm 2024./.

LĐLĐ huyện Tiên Du

Thống kê truy cập

Online : 6715
Đã truy cập : 131261810