CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022 TẠI CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

18/11/2022 13:46 Số lượt xem: 108

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH- CĐN ngày 26/01/2022 của Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh về việc kiểm tra các cấp công đoàn trong ngành năm 2022.

Ngay sau khi Kế hoạch được xây dựng, Uỷ ban kiểm tra đã phân công cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát về tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động; kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý tài chính công đoàn; việc thực hiện chế độ chính sách – Pháp luật đối với người lao động; công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong CNVCLĐ...


 

Năm 2022 Công đoàn ngành đã kiểm tra kiểm tra 7/7 công đoàn cơ sở về thực hiện Điều lệ công đoàn và các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác nữ công, phối hợp giám sát 01 doanh nghiệp. Qua các đợt kiểm tra, kết quả: Các Công đoàn cơ sở đã xây dựng quy chế chi tiêu phù hợp như quy chế thăm hỏi, phân chia tài chính cho các hoạt động phong trào phù hợp. Xây dựng được dự toán chi tiêu để đảm bảo được các công việc về nội dung và phạm vi thu chi ngân sách công đoàn cơ sở. Đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị.

Công đoàn ngành đã hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các văn bản, sửa và thay thế một số hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, thu – chi tài chính công đoàn … Kết quả các đơn vị đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoàn đã nêu. Trong năm, đã truy thu kinh phí công đoàn sau kết luận giám sát số tiền là 24,3trđ.


 

Việc kiểm tra, giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định liên quan đến các chế độ chính sách đối với người lao động nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho Công đoàn các cấp chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hiệu lực và vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung – PCT Công đoàn ngành Xây dựng

Thống kê truy cập

Online : 4505
Đã truy cập : 119644507