Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

17/02/2016 03:08 Số lượt xem: 2332

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch;

Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TT

Họ và tên

Chức danh

I.Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

5

Cao Đình Trường

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

6

Trần Tuấn Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Thế Quyết

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

8

Trần Văn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

9

Nguyễn Thị Thanh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

10

Đặng Thị Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

11

Lê Thị Bích Ngọc

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

12

Nguyễn Thị Bích Liên

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

13

Nguyễn Văn Nguyên

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

14

Đào Thị Thúy Nga

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

15

Nguyễn Văn Giang

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

16

Nguyễn Thị Sâm

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

17

Nguyễn Đình Kiên

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

18

Nguyễn Thanh Vân

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

19

Phạm Xuân Yến

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

20

Đặng Công Hưởng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

21

Nguyễn Xuân Đoàn

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

22

Nguyễn Thị Hằng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

23

Nguyễn Bảo Đại

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

24

Lại Hoàng Dũng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

25

Dương Thị Lộc

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

26

Nguyễn Văn Phú

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

27

Nguyễn Đức Hùng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

28

Hồ Thế Việt

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

29

Nguyễn Thị Nhàn

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

30

Nguyễn Đức Long

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

31

Nguyễn Đình Huấn

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

32

Nguyễn Văn Đáp

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

33

Đoàn Xuân Thanh

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

34

Ngô Đức Thành

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

35

Nguyễn Trọng Trường

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

36

Nguyễn Đình Trường

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

37

Nguyễn Văn Tình

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

38

Phạm Văn Trung

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

II. Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ủy ban kiểm tra

1

Cao Đình trường

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

2

Dương Thị Lộc

Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

3

Vũ Văn Đồng

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Mạnh Tuất

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

5

Trần Ngọc Đạo

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

6

Nguyễn Thị Quỳnh

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

8

Bùi Văn Phong

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

9

Phạm Thị Gấm

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

10

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5873
Đã truy cập : 131263559