ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA HỆ THỐNG LĐLĐ TỈNH

04/04/2016 04:43 Số lượt xem: 997
STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ MAIL Số điện thoại
I Các ban LĐLĐ tỉnh    
1 Văn phòng vanphongldldtinhbn@gmail.com 0241.3.810.209
2 Tuyên giáo bantuyengiaoldldbn@gmail.com 0241.3.874.185
3 Chính sách - Pháp luật thaocspl@gmail.com 0241.3.874.085
4 Nữ công vuongthuytrangldld@gmail.com 0241.3.874.187
5 Tổ chức huynhtcbn@gmail.com 0241.3.822.562
6 Ủy ban Kiểm tra uybankiemtraldldbacninh@gmail.com 0241.3.874.092
7 Tài chính danghaitcbn@gmail.com 0241.3.875.466
II LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã    
1 LĐLĐ Thành phố Bắc Ninh ldldthanhphobacninh1@gmail.com 0241.3.821.207
2 LĐLĐ Thị xã Từ Sơn congdoantuson@gmail.com 0241.3.3760.323
3 LĐLĐ huyện Tiên Du liendoanlaodongtd@gmail.com 0241.3.837.095
4 LĐLĐ huyện Thuận Thành ldld.tt.@bacninh.gov.vn 0241.3.865.654
5 LĐLĐ huyện Lương Tài congdoanluongtai@gmail.com 0241.3.867.617
6 LĐLĐ huyện Quế Võ liendoanlaodongquevo@gmail.com 0241.3.863.589
7 LĐLĐ huyện Gia Bình nguyendinhkien72@gmail.com 0241.3.556.269
8 LĐLĐ huyện Yên Phong congdoanyp@gmail.com 0241.3.860.535
III Công đoàn ngành    
1 CĐ ngành Giáo dục congdoan@bacninh.edu.vn 0241.3.823.421
2 CĐ ngành Giao thông duongthilocgtvt@gmail.com 0241.3.875.100
3 CĐ ngành Xây dựng nhungcongdoanxd@yahoo.com 0241.3.850.101
4 CĐ ngành Y Tế cdnytbacninh@gmail.com 0241.3.823.240
5 CĐ ngành Công thương congdoannganhct@gmail.com 0241.3.870.765
6 CĐ ngành Nông nghiệp cdnnbn@gmail.com 0241.3.828.216
7 CĐ các KCN congdoankcnbn2004@gmail.com 0241.3.870.965
8 CĐ viên chức tỉnh nhungcdvcbn@gmail.com 0241.3.825.655
IV Công đoàn cơ sở trực thuộc    
1 CĐ BHXH tỉnh thuyngabhxhbacninh@gmail.com 0241.3.823.376
2 CĐ Kho bạc Tỉnh vpcdkbnn@gmail.com 0241.3.870.722
3 CĐ Cục dự trữ NN khu vực Hà Bắc lavannghia@gdsr.gov.vn 0241.3.821.440
4 CĐ Trường TC nghề KT-KT Bắc Ninh nguyenhuyktkt@gmail.com 0241.3.875.538
5 CĐ công ty TNHH Samsung Việt Nam dung.lai@samsung.com 0241.3.696.039
6 CĐ Công ty may Việt Paciffic Clothing lan.nguyenvpc@gmail.com 0241.3.828.673
7 CĐ Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco VN hongphuong1789@gmail.com 0241.3.826.007
8 CĐ Cục thuế tỉnh nxtong.bni@gdt.gov.vn 0241.3.827.303

Thống kê truy cập

Online : 7306
Đã truy cập : 80683071