Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.

29/11/2022 13:39 Số lượt xem: 161

 Sáng ngày 25/11/2022, tại phòng Hội thảo cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tỉnh  Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ.


 

Hội nghị được nghe đồng chí Cáp Văn Huynh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên đoàn  Lao động tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết số 71, Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Nội dung của Nghị quyết 71 gồm: Sự cần thiết ban hành Nghị quyết; Quan điểm và mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Bên cạnh đó, bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại.


 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu các cấp ủy chi, Đảng bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, các cá nhân trên cơ sở nhiệm vụ được giao, viết thu hoạch sau học tập Nghị quyết 71. Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 71 trong tình hình hiện nay. Từ đó, mỗi đảng viên cần nêu cao trách nhiệm nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Thủy, VP Đảng ủy

Thống kê truy cập

Online : 4736
Đã truy cập : 119645875