Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

18/01/2023 10:08 Số lượt xem: 170

Chiều ngày 13/01/2023, tại Phòng Hội thảo, Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể chưa là đảng viên và quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong Đảng bộ.


 

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,  Nghị quyết gồm bốn chuyên đề: Về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


 

    Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.


 

            Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Cáp Văn Huynh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các chi bộ trực thuộc, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, đề ra những giải pháp, nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả./.

Nguyễn Thị Thủy, Văn phòng Đảng ủy 

Thống kê truy cập

Online : 3283
Đã truy cập : 137937666