Văn bản quy phạm pháp luật

số: 01- kh-bcđ ngày 01 tháng 08 năm 2021 kh truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 năm 2021-2022
Số ký hiệu 01- KH-BCĐ Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 01/08/2021 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số: 01- kh-bcđ ngày 01 tháng 08 năm 2021 kh truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 năm 2021-2022