Văn bản quy phạm pháp luật

số: 1102/qđ-ttg ngày 24 tháng 08 năm 2021 v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên toàn quốc
Số ký hiệu 1102/QĐ-TTg Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/08/2021 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số: 1102/qđ-ttg ngày 24 tháng 08 năm 2021 v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên toàn quốc