Văn bản quy phạm pháp luật

số: 507/cv-mttq ngày 20 tháng 8 năm 2021 vv tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác pc dịch bệnh covid 19
Số ký hiệu 507/CV-MTTQ Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/08/2021 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số: 507/cv-mttq ngày 20 tháng 8 năm 2021 vv tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác pc dịch bệnh covid 19