Văn bản quy phạm pháp luật

số: 2512/ubnd-kgvx ngày 12 tháng 08 năm 2021 v/v cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 2512/UBND-KGVX Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 12/08/2021 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số: 2512/ubnd-kgvx ngày 12 tháng 08 năm 2021 v/v cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh