Văn bản quy phạm pháp luật

số:2303/ubnd-xdcb ngày 29 tháng 07 năm 2021 sắp xếp chỗ ở cho công nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19
Số ký hiệu 2303/UBND-XDCB Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 29/07/2021 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung số:2303/ubnd-xdcb ngày 29 tháng 07 năm 2021 sắp xếp chỗ ở cho công nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19