Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
Số ký hiệu 3725/UBND-KGVX Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 16/12/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh