Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2023
Số ký hiệu 563/KH-UBND Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 22/12/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2023