Văn bản quy phạm pháp luật

KE HOACH TUYEN TRUYEN PCCC, QUAN LY, SU DUNG VKVLN, CCHT, PHAO NO, DEN TROI
Số ký hiệu 39/ KH- STP Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 07/12/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KE HOACH TUYEN TRUYEN PCCC, QUAN LY, SU DUNG VKVLN, CCHT, PHAO NO, DEN TROI