Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tăng cường quản lý, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo những tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu 3168/UBND-NC Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 07/12/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung V/v tăng cường quản lý, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo những tháng cuối năm 2022