Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Số ký hiệu 0024-CT/TU Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 01/12/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023