Văn bản quy phạm pháp luật

HD tuyên truyền KN 50 năm Chiến thắng "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"
Số ký hiệu 23 Hình thức văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/10/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung HD tuyên truyền KN 50 năm Chiến thắng "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"