Văn bản quy phạm pháp luật

KỊCH BẢN Triển khai đáp ứng với từng tình huống của dịch Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 494/KB-UBND Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 27/10/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KỊCH BẢN Triển khai đáp ứng với từng tình huống của dịch Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh