Văn bản quy phạm pháp luật

vv Tuyên truyền Hội nghị văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022
Số ký hiệu 97 - Cv - BTG Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/10/2022 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung vv Tuyên truyền Hội nghị văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022