Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Ninh năm 2022
Số ký hiệu 395/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/08/2022 Người ký Nguyễn Thị Nhanh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Ninh năm 2022