DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH BẮC NINH

08/08/2023 22:04 Số lượt xem: 244

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH BẮC NINH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

cơ quan

Số ĐT DĐ

 

LÃNH ĐẠO

 

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch

3.874.966

0983.258.769

 

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch

3.822.560

0974.797.666

 

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch

3.870.513

0915.179.789

 

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch

3.874.879

0912.769.456

 

VĂN PHÒNG

 

1

Bùi Thị Ngọc Quyên

Phó CVP Phụ trách

3.822.554

0387.702.456

2

Nguyễn Thị Nhàn

Phó Văn phòng

3.874.088

0983.168.782

3

Trần Thị Thu

Chuyên viên

3.874.994

0974.057.294

4

Trương Thị Hoà

Văn thư

3.822.563

0963.339.982

5

Nguyễn Duy Hảo

Lái xe

3.874.762

0947.646.678

6

Nghiêm Hương Giang

Nhân viên

3.874.994

0392.548.221

7

Vũ Việt Phương

Lái xe

3.874.994

0975.939.998

BAN  TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG

 

1

Trần Tuấn Anh

Trưởng ban

3.874.185

0912.454.324

 

2

Phạm Văn Hùng

Phó ban

3.810.249

0913.073.325

 

3

Nguyễn Phú Tuấn

Chuyên viên

3.874.084

0978.024.717

 

4

Lâm Thị Mây

Chuyên viên

3.826.646

0981.747.896

 

BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT

 

1

Nguyễn Thế Quyết

Trưởng ban

3.874.186

0982.248.197

 

2

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó ban

3.824.213

0961.993.914

 

3

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

3.874.085

 0982.357.086

 

4

Nguyễn Văn Huy

Chuyên viên

3.874.082

0914.559.564

 

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

 

1

Cao Đình Trường

Trưởng ban

3.826.838

0989.188.799

 

2

Dương Thị Lộc

Phó ban

3.874.187

0945.965.728

 

3

Nguyễn Thị Thuỷ

Chuyên viên

3.874.993

0934.660.012

 

4

Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên viên

3.874.092

0972.698.383

 

5

Nguyễn Văn Phong

Chuyên viên

3.874.991

0976.832.648

 

BAN TÀI CHÍNH

 

1

Nguyễn Văn Phú

Phó Trưởng ban

3.875.466

0912.536.239

 

2

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

3.874.099

0984.088.178

 

3

Nguyễn Hà Giang

Chuyên viên

3.874.093

0987.554.302

 

4

Tạ Thành Luân

Chuyên viên

3.874.093

0386.096.899

 

5

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên

3.874.099

0962.924.333