Tổ chức Hội nghị bước 2 giới thiệu quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028

26/05/2020 07:21 Số lượt xem: 90

Sáng ngày 21/5/2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Du, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du đã tổ chức Hội nghị bước 2 giới thiệu quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Đào – Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Huyện uỷ Tiên Du, 93 đồng chí Chủ tịch CĐCS trực thuộc và các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên UBKT Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du khoá IX nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sâm – Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã triển khai Hướng dẫn số 30/HD-ĐĐLĐLĐ ngày 18/3/2020 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống công đoàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí đã quán triệt mục đích, yêu cầu về công tác quy hoạch cán bộ cũng như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh. Sau khi nghe hướng dẫn, các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cho các chức danh Uỷ viên BCH, Uỷ viên BTV, Uỷ viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khoá X nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị cũng đã bầu Ban kiểm phiếu để giúp Liên đoàn Lao động huyện tổng hợp phiếu bầu.

Qua kết quả kiểm phiếu, 100% các đại biểu dự hội nghị nhất trí danh sách giới thiệu quy hoạch nhân sự do Liên đoàn Lao động huyện chuẩn bị. Kết thúc Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục triển khai bước 3, bước 4 nội dung giới thiệu quy hoạch nhân sự để báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và Huyện uỷ Tiên Du đảm bảo đúng quy trình./.

Nguyễn Mạnh Quý - LĐLĐ huyện Tiên Du

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4324

Đã truy cập : 43696316