Tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Bắc Ninh về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của công đoàn.

29/04/2021 14:50 Số lượt xem: 67

Sáng ngày 27/4/2021, tại Khách sạn Phú Sơn: Phố Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh. Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của công đoàn, tham dự có hơn 500 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Công đoàn các khu công nghiệp khóa IV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh chủ trì và trực tiếp là Báo cáo viên cho Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh chủ trì và trực tiếp là Báo cáo viên cho Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh truyền đạt những nội dung cơ bản trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung như: Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và Công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Giám sát tổ chức Công đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Công đoàn, tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật ...;

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững được nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn, từ đó thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

                                                                                  Phạm Minh Hiểu -  Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh

                                                              

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4544

Đã truy cập : 45385900