Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh

17/02/2016 03:08 Số lượt xem: 1235
Danh sách Ban Thường vụ

                                                                           DANH SÁCH

                       BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH BẮC NINH KHOÁ 16, NHIỆM KỲ 2018-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

5

Nguyễn Ngọc An

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh

6

Trần Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh

7

Nguyễn Thị Thanh Hà

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

8

Nguyễn Thế Quyết

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh

9

Nguyễn Thị Ngân

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

10

Trần Văn Hiệu

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh

11

Cao Đình Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3017

Đã truy cập : 43121026