Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

17/02/2016 03:08 Số lượt xem: 1250
Dánh sách Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023 có 38 đồng chí:

                                                                    

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

5

Nguyễn Ngọc An

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh

6

Trần Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh

7

Nguyễn Thị Thanh Hà

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

8

Nguyễn Thế Quyết

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh

9

Nguyễn Thị Ngân

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

10

Trần Văn Hiệu

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh

11

Cao Đình Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

12

Thái Hải Anh

Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh

13

Phạm Hồng Ánh

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

14

Nguyễn Gia Cường

Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh

15

Lại Hoàng Dũng

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

16

Nguyễn Tiến Dương

Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Bắc Ninh

17

Vũ Công Đồng

Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

18

Nguyễn Xuân Đoàn

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Bắc Ninh

19

Đặng Thị Hải

Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh

20

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

21

Ngô Thị Hằng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành

22

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã Từ Sơn

23

Nguyễn Minh Hiếu

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành giao thông vận tải Bắc Ninh

24

Đặng Công Hưởng

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn

25

Nguyễn Đình Kiên

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Bình

26

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh

27

Cao Thị Hồng Liên

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phường Đình Bảng

28

Đào Thị Thúy Nga

Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục Bắc Ninh

29

Nguyễn Văn Nguyên

Phó trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

30

Lê Bá Ngọc

Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cục thuế tỉnh Bắc Ninh

31

Lê Thị Bích Ngọc

Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Bắc Ninh

32

Đỗ Thanh Quang

Phó giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Ninh

33

Bùi Thị Ngọc Quyên

Phó Chánh Văn Phòng phụ trách LĐLĐ tỉnh

34

Nguyễn Thị Sâm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du

35

Nguyễn Lâm Tới

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong

36

Nguyễn Thị Trang

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài

37

Nguyễn Đức Thăng

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần, Tổng Công ty may Đáp Cầu

38

Nguyễn Thanh Vân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2498

Đã truy cập : 43121081