Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CÁC SỞ BAN NGÀNH
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 89
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
491/CV-LĐLĐ
Số:491/CV-LĐLĐ ngày 04 tháng 04 năm 2019 về việc Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị04/04/2019
44/KH-LĐLĐ
Số:44/KH-LĐLĐ ngày 04 tháng 04 năm 2019 về Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 201904/04/2019
12/HD-LĐLĐ
Số:12/HD-LĐLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2019 về Hướng dẫn tuyên truyền về công tác gia đình năm 201914/03/2019
42/KH-LĐLĐ
Số:42/KH-LĐLĐ ngày 12 tháng 03 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2019 và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, lao động12/03/2019
41/KH-LĐLĐ
Số:41/KH-LĐLĐ ngày 11 tháng 03 năm 2019 về Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội11/03/2019
39/KH-LĐLĐ
Số:39/KH-LĐLĐ ngày 26 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)26/02/2019
11/HD-LĐLĐ
Số:11/HD-LĐLĐ ngày 22 tháng 02 năm 2019 về Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng22/02/2019
36/KH-LĐLĐ
Số:36/KH-LĐLĐ ngày 21 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn năm 201921/02/2019
35/KH-LĐLĐ
Số:35/KH-LĐLĐ ngày 21 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 201921/02/2019
34/KH-LĐLĐ
Số:34/KH-LĐLĐ ngày 19 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn"19/02/2019
33/KH-LĐLĐ
Số:33/KH-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 201928/01/2019
31/KH-LĐLĐ
Số:31/KH-LĐLĐ ngày 25 tháng 01 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển"25/01/2019
23/NQ-BTV
Số: 23/NQ-BTV ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc Ban hành Nghị quyết Của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Về công tác cán bộ Công đoàn chuyên trách giai đoạn 2018 - 202326/12/2018
44/TB-LĐLĐ
Số:44/TB-LĐLĐ ngày 21 tháng 12 năm 2018 Thông báo về Lịch tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động năm 2019 của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh21/12/2018
08A/KH-LĐLĐ
Số:08A/KH-LĐLĐ ngày 30 tháng 08 năm 2018 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 202330/08/2018
05/KH-LĐLĐ
Số: 05/KH-LĐLĐ ngày 3 tháng 07 năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Chương trình "Sau giờ thứ 8" dành cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động.03/07/2018
28/QĐ-LĐLĐ
Số: 28/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc Ban hành nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động22/06/2018
25/QĐ-LĐLĐ
Số: 28/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc Ban hành nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động22/06/2018
43/LĐLĐ
Số:43/LĐLĐ ngày 15 tháng 6 năm 2018 về triển khai thực hiện hướng dẫn số 742/HD-TLĐ về tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động15/06/2018
11/6/2018
Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam11/06/2018
181/TB-LĐLĐ
Số: 181/TB-LĐLĐ về Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-202309/05/2018
138/STP-PBGDPL
Số: 138/STP-PBGDPL ngày 27 tháng 2 năm 2018 về việc đôn đốc triển khai kế hoạch thi hành bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh27/02/2018
41/HD-LĐLĐ
Số: 41/HD-LĐLĐ ngày 01 tháng 2 năm 2018 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018Lĩnh vực khác01/02/2018
827/LĐLĐ
Số:827/LĐLĐ ngày 23/01/2018 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018Lĩnh vực khác23/01/2018
157/TB-LĐLĐ
Số:157/TB-LĐLĐ ngày 15/12/2017 về lịch tiếp đoàn viên và CNVCLĐ năm 2018 của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.Lĩnh vực khác15/12/2017
Số dòng / trangTrang 1/4|<<1234>>|