Truy cập nội dung luôn
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH- LĐLĐ ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh BN về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI công đoàn tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT – TU ngày 24/2/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu công đoàn thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1571

Đã truy cập : 42668741